קונסטרוקציות, גלריות, מרפסות

קונסטרוקציות ממתכת משמשות כיום באופן נרכב. הן משמשות גם בענף הבניין יחד עם קונסטרוקציות מבטון מזוין. בכל העולם
נבנים בניינים מזכוכית וברזל. חוזק ופלסטיות של המתכת מאפשרים ליישם פתרונות ארכיטקטוניים נועזים ביותר.

לאחרונה נוצר ביקוש רב למרפסות תלויות שמאפשרות להגדיל את השטח הדירה וליצור מקום נוסף למנוחתה של המשפחה כולה.
מבנה ועיצוב המרפסת יכולים להיות מגוונים ביותר: מלבניים, מרובעים, חצי עגולים וכו'. ניתן לרצף את הרצפה בעץ או באריחי
קרמיקה. ניתן לייצר גידור המרפסת ממתכת, זכוכית או שילוביהם. המרפסות מחוברות לקיר הבניין בעזרת ברגי עוגן בטיחותיים
וחבלים מיוחדים ובמקרים מסוימים גם בעזרת תומכות נוספות.

קונסטרוקציות ממתכת משמשות גם באופן נרחב עבור מבנים קלים וגגות, תוך יצירה שלד חזק וקל שמכוסה בפנלים מעובים
ממתכת: מבני מחסנים, סופרמרקטים, מחלקות ייצור בתעשייה וכן חללי מגורים שנבנו כתוספת לבניינים או על גגות הבניינים.
קונסטרוקציות ממתכת משמשות גם להקמת מחיצות בין הקומות, במות, גלריות, קורות חיזוק ועוד.