מעקות

המעקות ומוטות האחיזה (מאחז יד) הם רכיבים בלתי נפרדים מהמדרגות כי הם משמשים לבטיחות בעת העלייה והירידה. בתור
החומר לייצור המעקות יכולים לשמש ברזלים שונים: פרופילים ( מלבני או ריבועי ), צינורות, ברזל משוך ( שטוח, מרובה או עגול ),
נרוסטה, זכוכית או שילוביהם. מעקות יכולים להיות מרותכים או מחושלים, מנרוסטה או מזכוכית, וכן מרותכים עם רכיבי החישול, או
עם שיבוצי זכוכית. דרישות הבטיחות למעקות הן מיוחדות: גובה המעקות בקטעים ישרים חייבת להיות 105 ס"מ לפחות
ובירידות 90 ס"מ לפחות. המרחקים בין תמיכות אנכיות לא יעלו על 10 ס"מ. בחירה נכונה של עיצוב המעקות מאפשרת ליצור נוחות
מיוחדת ולהקנות לבית שלכם אופי ייחודי .בתור הגנה מפני החלודה משמשים ציפוי גלווני באבץ וצביעה לאחר מכן. מוטות אחיזה
( מאחז יד ) מותקנים בקיר מעל גרמי המדרגות בגובה 90-95 ס"מ ומשמשים כלי עזר בעת העלייה או הירידה. בתור החומר
למוטות אחיזה משמשים צינורות, פרופילים בחתכים מלבניים או ריבועים, ברזל משוך או נרוסטה.